เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ติ ดต ามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว เกี่ยวกับกระแสการจากไปของ นางเอกสาวคนดัง “แตงโม นิดา” ที่ตอนนี้ออกมาเป็นข่าวโด่งดังติ ดกร ะแ สโซเชียลมานานแสนนาน เพราะหลายๆคนต่างเ ฝ้ ารอดูการคลี่คลาย ค ดี ของแตงโม ว่าจะจบลงอย่างไร

ล่าสุดแอนนาได้เ ผ ยว่า ไปเอาเสื้อผ้าโมมาข ายก็ทั วร์ลงอีก คนก็บอกว่าทำไมเอาเสื้อผ้าโมมาข าย ทำไมไปยุ่งกับเสื้อผ้าคนจากไป

คือตอนนี้บ้านโมมีสองหลัง แล้วได้โ อ นกรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณแม่เรียบร้อยแล้ว และคุณแม่เขาจะคลีนบ้าน

และเขาเองก็ไม่มีที่เก็บเสื้อผ้า เขาก็ถามแอนนาว่าจะทำยังไงดี เอาไปทำอะไรได้บ้าง แอนนาก็เลยบอกว่าปกติเวลาโมอยู่ โมชอบเอาเสื้อผ้าไปข าย แล้วเอาเ งิ นไปทำบุญ

สำหรับทรัพย์สินแตงโมตอนนี้มีบ้าน 2 คูหา มู ลค่ ารวม 8 ล้านบาท และรถยนต์ได้โ อ นเป็นชื่อแม่หมดแล้ว

ซึ่งบ้านแม่จะทำตามคำแ น ะนำแอนนาคือรีโนเวทก่อนแล้วค่อยข ายจะได้ร าค าดีกว่า นอกจากนี้ยังมีนาฬิกาอีก 100 เรือนของแตงโม

และเสื้อผ้าที่ทยอยให้แอนนานำไปข าย ตอนนี้ได้เ งิ นมาส่วนหนึ่ง 40,000 บาทโ อ นเข้าบั ญ ชีแม่ แต่ตอนแรกแม่บอกแล้วว่าไม่เอา โดยทรัพย์สินทุกอย่าง ทั้งบ้าน รถยนต์ นาฬิกา และเสื้อผ้าของแตงโม

จะให้แอนนาทยอยข ายให้หมด เก็บไว้เพียงรูปของแตงโม 2 รูปที่แม่จะเก็บไว้ร ะลึ กถึงและจะนำไปติ ดที่คอนโดของแม่ ลั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเ ชื่ อว่าไม่เคยตั ดสิ นใ จอะไรผิ ดพ ล าด เพราะคิดมาดีแล้วและรู้ว่าต้องพูดอะไรออก สื่ อ บ้าง

By admins