เรียกได้ว่าหากย้อนเวลากลับไปในรายการโทรทัศน์คุณภาพที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคน หนึ่งในนั้นเชื่อว่าจะต้องมีชื่อของรายการคุณภาพอย่าง ทุ่งแสงตะวัน โผล่ขึ้นมาในความคิดถึงแน่นอน รายการสารค ดีที่อยู่คู่ชาวไทยมายาวนานกว่า 30 ปี

โดยพิธีกรหญิงมากความสามารถอย่าง ‘นิรมล เมธีสุวกุล’ หรือ ‘นก นิรมล’ เป็นผู้ดำเนินรายการไปกับการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆเรียกว่าแค่เพียงได้เห็นใบหน้าสดใสยิ้มแย้มของ ‘คุณนก’ แล้ว เสียงบรรยาผ่านรายการทุ่งแสงตะวันจะลอยขึ้นมาในความทรงจำทันที

ซึ่งในปัจจุบันนี้ ‘คุณนก นิรมล’ นั้นอายุครบ 61 ปีแล้ว แต่ยังดูดี และยังคงความสวยความสดใสไว้ไม่เปลี่ยนไปเลยจริง ๆนอกจากนี้ หากใครติดตาม ‘คุณนก’ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเจ้าตัวนั้นยังคงหลงใหลไปกับการทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เหมือนเดิม

โดย ‘นก นิรมล’ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว้า “ทุ่งแสงตะวันเรื่อง เกิดเป็นเต่า อยู่บนฐานข้อมูลว่า ประเทศไทยเราสูญเสียป่าชายเลนจากการทำนากุ้ง แผ่นดินริมทะเลถูกกัดเซาะ จนระดับนานาชาติเตือนว่าจะเป็นความสูญเสียที่รุนแรงและยาวนาน ท้องทะเลมีการประมงแบบรุกรานทั้งอวนรุนอวนลาก มีความขัดแย้ง

ระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ ระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลาย มีการชูประเด็นเต่าทะเลเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและชายฝั่ง กลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ ทำงานกันอย่างหนัก เราก็นำเสนอในมุมมองแบบทุ่งแสงตะวัน การคัดสรรเนื้อหาของเราเป็นแบบนั้น เนื้องานมันก็ควรค่ากับการเลิกทำข่าวมาทำสารค ดีเด็ก”

หลังจากนั้น ทุ่งแสงตะวันก็พัฒนาและผสมผสานเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม เข้าด้วยกัน โดยมีเด็กในชุมชนต่าง ๆเป็นผู้เล่าเรื่องตามประสาเด็ก มีบทและเสียงผู้บรรยายเสริมเนื้อหาสาระที่หนักแน่นเติมเข้าไป จนเป็นรายการที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี

จัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี ที่ในที่สุดก็เข้าสู่ปีที่ 30 แล้วในวันนี้ ทุ่งแสงตะวัน เป็นทั้งความทรงจำและเป็นปัจจุบัน

เพราะออกอากาศต่อเนื่องกันมามากกว่า 1,500 ตอน วิธีการนำเสนอแตกต่างไปจากเดิมไม่น้อย จากที่เคยเห็นพิธีกรลุยน้ำลุยโคลนวิ่งกับเด็ก ๆ

ในท้องไร่ท้องนา ทุกวันนี้เด็ก ๆ แทบจะดำเนินรายการไปได้ด้วยตนเอง

แม้จะผ่านมานาน 30 ปี ‘ทุ่งแสงตะวัน’

และแม้แต่ชื่อของ ‘คุณนก’ เองก็ยังเป็น 1 ในความทรงจำที่ดีของใครหลายคนไม่เปลี่ยน

By admins