เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ติ ดต ามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว เกี่ยวกับกระแสการจากไปของ นางเอกสาวคนดัง “แตงโม นิดา” ที่ตอนนี้ออกมาเป็นข่าวโด่งดังติ ดกร ะแ สโซเชียลมานานแสนนาน เพราะหลายๆคนต่างเ ฝ้ ารอดูการคลี่คลาย ค ดี ของแตงโม ว่าจะจบลงอย่างไร

วันที่ 29 ก.ค.65 มีร ายง านว่า “โม อมีนา” เ ผ ยความรู้สึ กในรายการ Thairath Talk เล่าความคืบหน้าล่าสุดใน ค ดี “แตงโม นิดา” พลัดตกเรือ

โดยตอนนี้รอให้อั ยก ารมีคำ สั่ ง ฟ้ อ ง และที่ผ่านมาได้หาข้ อมู ลและรวบรวมห ลั กฐ าน ทำกันอย่างมีข้อเท็จจริงและป รึ กษ าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ทาง ค ดี มาตลอดหลายเดือน

พวกหนูทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งหมด ทำอยู่แบบเงียบๆ ทำตั้งแต่วันแรกที่เขา (แตงโม นิดา) หายเลย ซึ่งทางผู้ใหญ่ที่หนูคุยก็เป็นผู้ใหญ่ทางกระทรวงยุติธรรม

เราไม่ได้ทำอะไรผิด ก่อนเราทำเราป รึ กษ าผู้ใหญ่ก่อนทุกครั้งว่าควรหรือไม่ควร เราไม่เคยทำอะไรกันเองโดยไม่ป รึ กษ าผู้ใหญ่ก่อน

ทุกคนไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าพวกหนูทำอะไรกันบ้าง ไม่ต้องมาให้ค่ าให้แสงอะไรพวกโมก็ได้ แต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าทำอยู่ตลอด และที่ไม่ออกมาพูดบ้าง เพียงเพราะเราพูดทั้งหมดไม่ได้

เราป ล่ อ ยให้อีกฝั่งทำการบ้านมาล่วงหน้าไม่ได้ ขอโทษจริงๆ พวกหนูถึงยอมโ ด นต่ อว่าถึงทุกวันนี้ ไม่เป็นไรให้สังคมว่าไปเลย

ดีกว่าบางคนที่ออกมาพูดแต่ไม่มีห ลั กฐ านอะไรในมื อเลย อันนั้นหนักกว่าพวกหนูอีกนะ บอกว่ามีแต่ไม่มี

ตอนนี้ในมุมของพวกหนู ตอนนี้พอจะมีห ลั กฐ านที่สามารถพ ลิ ก ค ดี ได้ ห ลั กฐ านมันมาจากทุกทาง แต่พวก ค ลิ ป พวกหนูไม่ได้สนใจ เราไปท ดล อ งกันด้วยตัวเองมาแล้ว

By admins